Η Αντιόπη Παντελή γεννήθηκε στην Πάτρα και εργάζεται στη ΔΕΗ Α.Ε., στον Τομέα Μεγάλων Πελατών Πάτρας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει μεταπτυχιακά διπλώματα στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων (Applied Economics and Data Analysis), καθώς και στο Μάρκετινγκ. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο ερευνητικό αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) με εφαρμογή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research). Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και στο παρελθόν έχει εργασθεί στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΑΥΕΥΣ που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο, στον τομέα της Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα(Data Mining).

Full CV-GR

Antiopi Panteli, born in Patras, Greece, works in Public Power Corporation S.A. She graduated from Business Administration Department of Patras University and she holds an MSc in Applied Economics and Data Analysis and in Marketing, as well. In 2019 she obtained a PhD in the Application of Clustering Techniques to Demand Covering Models and her current research interests are related to recommender systems, digital marketing and neuromarketing. She cooperates with the Management Information Systems and Business Intelligence Laboratory of Business Administration Department of Patras University since 2013. She has worked in various research programs realized by MISBILAB as a Data Mining Researcher and Recommender Systems' Researcher such as PAVEFS, InMedTour and so on.

Full CV

Ομάδα Τεχνικών Ανάλυσης