ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με το ΦΕΚ 99/Α΄/ΠΔ 112/1999). Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα επιστημονικά πεδία των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems), Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (Business Intelligence) και Ειδικών Θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence). Χαρακτηριστικές  μεθοδολογίες των παραπάνω  επιστημονικών πεδίων που εντάσσονται στις δραστηριότητες     του εργαστηρίου είναι η εξόρυξη από δεδομένα (Data mining), η Online Ανάλυση Δεδομένων (OLAP), ο σχεδιασμός αρχιτεκτονημάτων δεδομένων (Data ware-housing), η αναδιάρθρωση επιχειρηματικών διαδικασιών  (Business process re-engineering), οι μέθοδοι ανάλυσης ροής διεργασιών (Workflow systems), η εννοιολογική αναπαράσταση της γνώσης (Knowledge representation), η συλλογιστική (Reasoning) και η αναθεώρηση πεποιθήσεων (Belief revision).

Διευθυντής Εργαστηρίου:  Καθηγητής Βασίλειος Βουτσινάς

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Νεα του εργαστηριου