δημοσκοπησεις

Το Εργαστήριο «Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης» δραστηριοποιείται γενικά στη διενέργεια οικονομικών, κοινωνικών και ποσοτικών ερευνών, μέσω του τομέα «Οικονομικής, Κοινωνικής και Ποσοτικής Έρευνας».

Το Εργαστήριο διαθέτει άδεια από το Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με Αριθμό Μητρώου 57.

Το Εργαστήριο διαθέτει ειδικό λογισμικό για την διενέργεια τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων (WinCati).

Το Εργαστήριο, περιοδικά, διενεργεί δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, με γνώμονα πρωτίστως την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Πολιτική Δημοσκόπηση Μάρτιος 2018

 

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών και Εκθετών Patras IQ Απρίλιος 2018

 

MISBILAB Call Center