επικοινωνια

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  •        2610 969838
  •        2610 969663
  •        2610 969643
  •        2610 969659

Φαξ:

  • 2610 96938