Ο Γιάννης Ζησιμόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο των εργασιακών σχέσεων. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων-ΜΒΑ) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και στο ΤΕΙ Πάτρας, ως εκπαιδευτής ενηλίκων, ως εκπαιδευτικός σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως οικονομολόγος-υπεύθυνος διαχείρισης προγραμμάτων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, το κράτος και ο ρόλος του στις εργασιακές σχέσεις, συμμετοχή στα συνδικάτα, συλλογικές διαπραγματεύσεις, κοινωνικές τάξεις.

Full CV

Οικονομικής, Κοινωνικής και Ποσοτικής Έρευνας