Η Ευγενία Φουρκιώτη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ζει στην Αθήνα, αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη των Πατρών.
Με βασικές σπουδές στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, συνέχισε τις σπουδές της στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων από όπου και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στις «Νέες αρχές Διοίκησης των Επιχειρήσεων».
Σήμερα ασχολείται με την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής,
αντικείμενο της οποίας αποτελεί η μελέτη νέων προηγμένων μεθόδων, από το ευρύτερο πεδίο των σύγχρονων ευρετικών και μεταευρετικών μεθόδων έρευνας και βελτιστοποίησης. Σκοπό έχει την αντιμετώπιση του προβλήματος βελτιστοποίησης μεγάλων χαρτοφυλακίων έργων Έρευνας & Ανάπτυξης.
Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός στον μελετητικό και στον
κατασκευαστικό κλάδο.

Full CV

Συστήματα Παραγωγής & Εφοδιαστικής