Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη και η Εφαρμογή της στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων». Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Σπουδές στην Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει  Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, Παιδαγωγικές Σπουδές, Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΑ.ΤΕ.Σ. Πατρών. Έχει Πιστοποιητικό Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και έχει Πτυχίο, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

Έχει παρακολουθήσει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Υλοποιήθηκε από το ΕΚΔΔΑ, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, «Διαχείριση Έργου και Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων», Υλοποιήθηκε από το ΕΚΔΔΑ, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη – Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ», Υλοποιήθηκε  από το ΙΤΥΕ Διόφαντος, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Υλοποιήθηκε  από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΕΕΠΕΚ, Πρόγραμμα Κατάρτισης , Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Υλοποιήθηκε από την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Συμμετέχει ως Ερευνητής Εξόρυξης Γνώσης στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και συμμετείχε ως Ερευνητής Εξόρυξης Γνώσης στο πρόγραμμα « ΠΑΥΕΥΣ Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό Βασισμένο σε ένα Ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα» που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών,.

Είναι διορισμένος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός ΠΕ20 και ΠΕ18-02 και σήμερα υπηρετεί στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με αντικείμενο τον συντονισμό του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ.

Έχει διδάξει για πάνω από 25 έτη στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας στο αντικείμενο της Πληροφορικής και την Υποστήριξη των Συστημάτων των Η/Υ. Στο διάστημα αυτό ανέθεσε άνω των 70 πτυχιακών εργασιών σε ομάδες σπουδαστών με θέματα Οικονομικά, Εκπαιδευτικά, Πληροφορικής και έχει συμμετάσχει ως μέλος σε πάνω από 25 τριμελής επιτροπές αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων  - OLAP analysis  και στην Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα  - Data Mining.

Ομάδα Τεχνικών Ανάλυσης