Άννα Τατσιοπούλου, υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών,  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην θεματική περιοχή της εξόρυξης διαδικασιών, εστιάζοντας στον τομέα των εφαρμογών που βασίζονται στην μεθοδολογία του gamification.  Η κ. Τατσιοπούλου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Liverpool, και απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Εργάζεται ως σύμβουλος νέων τεχνολογιών και ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές με κύριους τομείς ενδιαφέροντος τη διαμόρφωση του  User Interaction (UI) και τον σχεδιασμό του User Experience (UX) ενώ έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. Διαθέτει εικοσαετή και πλέον εμπειρία στη διοίκηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, ερευνητικών και μη, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων ICT, eContent, ΚτΠ, ΚτΠ ΑΕ, ΓΓΕΤ κ.α.  Έχει μακρά εκπαιδευτική εμπειρία σε δημόσια ΙΕΚ και προγράμματα κατάρτισης ανέργων καθώς και σε ενέργειες ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.  Διετέλεσε διευθύντρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Γεωπονία» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος σε σεμινάρια κατάρτισης ανέργων.  Η κ. Τατσιοπούλου είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια εκπαιδευτικών δομών και εκπαιδευτών ενταγμένη στα αντίστοιχα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ, αξιολογήτρια στο ΕΜΠΑ (Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών) και έχει διατελέσει ελεγκτής φυσικού αντικειμένου σε μεγάλα έργα πληροφορικής που χρηματοδοτήθηκαν από την ΚτΠ ΑΕ στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH.

Full CV

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δεδομένων