Η Γιαννοπούλου Αγγελική γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και εργάζεται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών τα τελευταία οκτώ έτη (2009-2017). Επίσης, είχε εργαστεί στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ για πέντε έτη (2004-2009).

Είναι κάτοχος Πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας του ΑΤΕΙ Αθηνών (1997-2001) και Πτυχίου Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (2004-2008). Επίσης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Πατρών (2010-2012). Τα τελευταία τρία έτη (2014-2017) είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιβλέπων καθηγητή τον κ. Βουτσινά Βασίλειο και θέμα σχετικό με την εξόρυξη πληροφορίας από κείμενο (text mining).

Διαθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας. Επίσης, διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, προγραμμάτων εξόρυξης πληροφορίας από κείμενο π.χ. QDAMiner. στατιστικού πακέτου SPSS. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Τέλος, αναφέρεται ότι έχει πέντε δημοσιεύσεις σε συνέδρια και μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.

Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτύου