Ο Κων/νος Χαλκιόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών (BSc) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στα «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» και κατεύθυνση στις «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων». Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MEd) στην «Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Ρώμης «Roma TRE». Είναι Διδάκτωρ (PhD) των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι περιοχές επιστημονικού και ερευνητικού του ενδιαφέροντος άπτονται της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Έμπειρων Συστημάτων (Expert Systems) και της Εξόρυξης Γνώσης (Data Mining). Διαθέτει επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης πολυμεσικών εφαρμογών, ανάπτυξης ολοκληρωμένων πλατφόρμων διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου με χρήση τεχνολογιών «Semantics Web», Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) καθώς και σε Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την λήψη αποφάσεων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει πραγματοποιήσει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Download Full CV

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δεδομένων