Ο Γιώργος Τελώνης, είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με ερευνητικά ενδιαφέροντα στον τομέα των artificial intelligence, big data, data mining και sharing economy. Είναι παντρεμένος, έχει μία κόρη, και ζει στην Πάτρα, όπου και δραστηριοποιείται. Είναι απόφοιτος της σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με βαθμό 9,6. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ‘ΜΒΑ’ με εξειδίκευση στο Marketing όπου και αποφοίτησε πρώτος με «ΑΡΙΣΤΑ». Επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων», με διπλωματική εργασία «Η Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδος- Ιταλίας και η συμβολή της στον Τουρισμό. Διαπιστώσεις, προοπτικές, στόχοι». Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. Εργάζεται στον χώρο του τουρισμού και της ναυτιλίας διατηρώντας γραφεία τουρισμού (IATTA και AMEX) και ναυτικά πρακτορεία, αντιπροσωπεύοντας ή εκπροσωπώντας μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου.

Ο Γιώργος Τελώνης είναι :

 • Μέλος του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης
 • Μέλος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ)
 • Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτ. Ελλάδος
 • Πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών
 • Μέλος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 • Μέλος της Διοίκησης του Ο.Λ.ΠΑ. (Οργανισμός Λιμένος Πατρών).

www.patrasport.gr

Full CV-GR

Ο Giorgos Telonis, is a PhD candidate at the Department of Business Administration of the University of Patras in Information Management Systems with research interests in the field of artificial intelligence, big data, data mining and sharing economy. He is married, has one daughter, and lives in Patras, where he is active. He is a graduate of the School of Social Sciences in the Department of Business and Organizations Management with a grade of 9.6. He has postgraduate studies in Tourism Business Administration and New Business Principles 'MBA' with specialization in Marketing where he graduated first with "APA". In addition, he holds a Master's degree in "Tourism Business Administration", with a thesis entitled "The Greek-Italian Coastal Connection and its contribution to Tourism. Findings, prospects, objectives'. He speaks English and Italian. He works in the field of tourism and shipping, maintaining tourism offices (IATTA and AMEX) and shipping agencies, representing or representing some of the largest companies in the field.

Ο GiorgosTelonis is:

 • Regional Ombudsman for citizens and businesses
 • Member of the Management Information Systems and Business Intelligence Laboratory
 • Member of the committee for the strengthening of the University of Patras with the City and the region
 • Member of the Council of Shipping Communications (CAC)
 • President of the Association of Tourist Offices of Western Greece. Greece
 • O. President of the Association of Shipping Agents of the Port of Patras
 • Member of the Port Fund of Aitoloakarnania
 • Member of the Management of O.L.PA. (Patras Port Authority)

www.patrasport.gr
Full CV

Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτύου