Ο Γιώργος Μανουσάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, του οποίου το 2005 αναδείχτηκε Διδάκτωρ. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά και έχει πιστοποίηση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την περίοδο 1992-2005 δίδαξε στο Μαθηματικό Τμήμα τα φροντιστήρια στα μαθήματα Πιθανότητες Ι, ΠιθανότητεςΙΙ, Στατιστική, Γραμμικός Προγραμματισμός, Μαθηματικός Προγραμματισμός και Επιχειρησιακή Έρευνα, ενώ παράλληλα εργαζόταν και στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2005 μέχρι το 2017 εργάστηκε στην Δημόσια Μέση Εκπαίδευση. Τον Νοέμβρη 2017 μετατάχτηκε σε μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πατρών. Στο Τμήμα Διοίκησης διδάσκει το μάθημα «Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους» και επιμελείται τα εργαστηριακά μαθήματα στη «Στατιστική των Επιχειρήσεων» και στις «Τεχνικές Διοικητικών Αποφάσεων». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Επιχειρησιακή Έρευνα, τον Μαθηματικό  Προγραμματισμό και τη Στατιστική. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων και μιας σειράς εργασιών που αφορούν τη διδακτική των μαθηματικών. Στη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν δεκάδες αναφορές στο ερευνητικό του έργο. Έχει αρκετές συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και σε ερευνητικές ομάδες.

Full CV

Οικονομικής, Κοινωνικής και Ποσοτικής Έρευνας