Η Αντιόπη Παντελή γεννήθηκε στην Πάτρα και εργάζεται στη ΔΕΗ Α.Ε., στον Τομέα Μεγάλων Πελατών Πάτρας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει μεταπτυχιακά διπλώματα στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων (Applied Economics and Data Analysis), καθώς και στο Μάρκετινγκ. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο ερευνητικό αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) με εφαρμογή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research). Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και στο παρελθόν έχει εργασθεί στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΑΥΕΥΣ που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο, στον τομέα της Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα(Data Mining).

Full CV

Ομάδα Τεχνικών Ανάλυσης