Τεχνικων Αναλυσης

Η Ομάδα «Τεχνικών Ανάλυσης» του Τομέα «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» αναπτύσσει και εφαρμόζει τεχνικές ανάλυσης κυρίως επιχειρηματικών δεδομένων, αλλά και Ιατρικών δεδομένων και δεδομένων Τουρισμού, με σκοπό κυρίως την υποστήριξη αποφάσεων. Επίσης, η Ομάδα «Τεχνικών Ανάλυσης» αναπτύσσει και εφαρμόζει τεχνικές ανάλυσης διαδικασιών.

Οι τεχνικές ανάλυσης που η Ομάδα «Τεχνικών Ανάλυσης» αναπτύσσει και εφαρμόζει, είναι  βασισμένες στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Χαρακτηριστικές  μεθοδολογίες που εντάσσονται στις δραστηριότητες της Ομάδας «Τεχνικών Ανάλυσης» η εξόρυξη προτύπων από δεδομένα (data mining), από διαδικασίες (process mining), από ακολουθίες/χρονοσειρές (sequential pattern mining), από γράφους (graph mining), κ.λ.π.

Άρης Κομποθρέκας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Υπεύθυνος Ομάδας