Αναλυσης Δεδομενων Διαδικτυου

Η Ομάδα «Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτύου» του Τομέα «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» αναπτύσσει και εφαρμόζει τεχνικές ανάλυσης ειδικά δεδομένων διαδικτύου. Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ανάλυση των σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. opinion mining, sentiment analysis), η ανάλυση των συνδέσεων στα κοινωνικά (και συναφή) δίκτυα (π.χ. viral marketing), ο εντοπισμός ψευδών ειδήσεων (fake news), κ.λ.π. Η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων ενδείκνυται για επιχειρηματική κυρίως αξιοποίηση αλλά και κοινωνική, πολιτική, κ.α.

Οι τεχνικές ανάλυσης που η Ομάδα «Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτύου» αναπτύσσει και εφαρμόζει, είναι  βασισμένες στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Χαρακτηριστικές  μεθοδολογίες που εντάσσονται στις δραστηριότητες της Ομάδας «Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτύου» είναι η εξόρυξη από μη δομημένα δεδομένα (text mining), η ανάκτηση πληροφορίας (information retrieval), κ.λ.π.

 

Δρ. Χρήστος Τατσιόπουλος, Υπεύθυνος Ομάδας